คำสอน คนที่พูดไม่ดี ชอบว่าคนอื่น จะเจอผลกรรม

ธรรมนำทาง

คำเตือน เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง หากช่วงนี้มีปัญหาชีวิตไม่มีความสุข ทำอะไรก็ไม่เกิดผล ลองอ่านเรื่องนี้ดู

เรื่องของวาจา ใช่ว่าไม่สำคัญ เพราะคำพูดทำให้คนรักกันได้และทำให้คนเกลียดกันได้ ฉะนั้นก่อนจะพูดสิ่งใดออกไป ควรมีสติคิดก่อนพูดอยู่เสมอๆ หากพูดดี ย่อมนำพาแต่สิ่งที่ดีๆมาให้กับตนและผู้อื่น หากพูดไม่ดีย่อมนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ผู้อื่นและกรรมนั้นก็ย่อมตกถึงตัวผู้พูดด้วย

ในทางพระพุทธศาสนา การพูดเท็จ พูด ส่ อ เ สี ย ด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เรียกว่า “วจีทุจริต” คือ การทำชั่วด้วยวาจา เป็นการ ก ร ะ ทำ บ า ป อย่างหนึ่ง ส่งผลให้เกิดกรรมตามมาต่อผู้กระทำหลากหลายประการ แต่จะหนักเบาไปตามเจตนา

หลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติ คือ มงคล 38 ประการ

มงคลที่ท่านพูดถึงบ่อย นั่นคือ สัมมาวาจาชอบ คือ พูดแต่สิ่งที่เป็นมงคล ท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจา เพราะรรมนี้สร้างได้ง่าย แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรม เมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมาก บางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่น จนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มี บางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำ ก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปี คนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาล หรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่-ากันต.า.ยก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละ มีเรื่องเดือดร้อน

หลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่า อย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขา ถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบ มันก็จะไม่มีเรื่องกัน แต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไรนั่นแหละเรื่องใหญ่ ท่านสอนศิษย์เสมอว่า อย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเขา เพราะนั้นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่

ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่ กรรมใหญ่จะตกแก่ตนเอง ท่านบอกไว้อีกว่า คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่าง กับคนอื่นนั้น กรรมจะมาเร็วมาก เขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายใน ไม่เป็นที่รักของคนทั่วไป ตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลาย กรรมนี้จะทำให้เขามีเ รื่ อ งและเดือดร้อนอยู่เสมอ ทั้งทางกายและทางใจ บางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อย อย่างไม่รู้ตัว พอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลง

กรรมชั่ วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้า ในภพนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภ ก ร ร ม ชั่ วก็จะเข้ามา ตั ด รอนกรรมดี เหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลข 56 หวยก็จะออกเลข 55 หรือ 57 บางทีก็ติดต่อการค้าหรือง า นต่าง มองเห็นอยู่ว่าง า นนี้ได้แน่นอน แต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้าง ไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่าง มาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอ

ซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้าน เขาก็จะได้แ ค่หมื่นสองหมื่น หรือโชคครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากับได้เพียงไม่กี่พันบาท หรือเพียงได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเอง นี้เป็นเพราะกรรม ชั่ วเข้ามาตั ดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลาน เขาเหล่านั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้ มีพี่น้องหรือญาติไปจ นถึงเพื่อนฝูง ก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบ้าง บางครั้งก็พูดใส่ร้ า ยให้โทษ ด่าว่าทะเลาะวิวาท ทำให้เราไม่สบายกายและสบายใจเป็นอย่างมาก มีเรื่องเดือดร้อนต่าง อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิ้น

มีลูกหลานก็จะดื้อด้าน ว่านอนสอนย าก ทำความเดือดร้อนให้เสียเงินทองอยู่มิได้ขาด ว่ากล่าวลูกหลานไม่เชื่อฟัง ไม่เคารพนับถือ ลูกหลานบางคนก็จะอกตัญญูตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคร้ายที่รั กษ ายากหรือรั กษ าไม่หาย เช่น อัมพฤต อัมพาต ม ะ เ ร็ ง เบาหวาน โ ร ค หัวใจ และ โ ร ค ร้ า ย ต่างๆ อีกมากมายหลายชนิด หลวงปู่ท่านบอกไว้ว่า..

กรรมทางวาจามีผลร้ายแรงมาก การที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดี จนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจ หรือไปพูดทำลายความหวังต่าง ของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำเสียกรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้ พอ ต า ยลงไปยังต้องไปใช้กรรมยัง น ร ก ตามขุมต่าง อีกท่านจะพูดและสอนศิษย์อยู่เสมอว่า “คนดีเขาไม่ตีใคร” ความหมายว่าคนดีไม่ตีใคร ไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็ง ไปตีเขา แต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่า ใ ส่ ร้ า ย ทำให้ผู้อื่น เดื อดร้อนเสียหายและ “ทุกข์ใจ”

ข้อมูลและภาพจาก หลวงปู่ดู่สอนศิษย์

ถ้าท่านเห็นว่าเป็นบทความนี้มีเนื้อหาดี ก็กรุณาร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อความดีด้วยเผยแพร่พระธรรมเป็นธรรมทาน หรือธรรมนำทางให้ผู้อื่นต่อๆกันไปด้วยครับ