บทสวดสำหรับคนค้าขาย ให้ขายดี กำไรงาม เงินทองไหลมาเทมา

ธรรมนำทาง

เชื่อว่าหลายๆ ร้านหลังจากที่ได้ปิดไปจากวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้ได้กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้งวันนี้เราจึงขอนำเสนอบทสวดสำหรับพ่อค้าแม่ขายทุกท่าน เชื่อว่าสวดก่อนเปิดร้านเฮงๆ ร ว ยๆ แน่นอนค่ะ

บทสวดนี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณมาจนถึงในปัจจุบันนี้ว่าถ้าหากเรานำบทสวดนี้ไปท่องก่อนที่เราจะทำมาค้าขายจะทำให้ขายดีขายคล่องตัวมีลูกค้าเข้ามาเยอะได้กำไรดีเทน้ำเทท่า

และขั้นตอนสำคัญก่อนสวดบทสวดนี้ คือให้เรานำใบไม้แช่น้ำใส่ลงไปในขันแล้วให้ทำการสวดภาวนาเสร็จแล้วให้เรานำไปปักพรมให้ทั่วร้านโดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ขายคล่อง


บทสวดแรก

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

คาถาที่สอง ว่ากันว่าทำให้ทำมาค้าขึ้นเหมือนกันคือ

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

บทสวดที่สอง

คาถาค้าขายดี บทสำหรับพ่อค้า แม่ค้าที่นิยมเสกเป่า ๓ จบ กับสินค้าเหมือนกันคือ

พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง

พันธังเอหิ

สำหรับ 2 บทสวดมนต์นี้ เป็นคาถาการค้าขายดีให้ผู้ที่ทำมาค้าขายสวดในทุกวันภาวนาทุกวันก่อนที่จะเริ่มขายของ เมื่อเราตั้งร้านเสร็จก็ให้ทำการสวด และหากจะให้ดีควรแผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลด้วย เพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรติดขัด

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำ

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใด ก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโ ห สิ ก ร ร ม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

จากกนี้ก็ขอให้ทุกท่านค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมานะคะ

ขอขอบคุณ : shar e-si