เกิดภาพปาฏิหาริย์ ขณะ เฟี้ยว์ฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109 ของโลก

เรื่องเด่น

เป็นที่ทราบกันดี สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดี “เฟี้ยวฟ้าว” ที่เดินทางสายความเชื่อมานานและมักจะมีการโพสต์เรื่องความเชื่อหรือสิ่งแปลกๆ ที่เกิดขึ้นตลอด

โดยล่าสุดได้โพสต์ภาพ ภาพปาฏิหาริย์ ขณะเฟี้ยวฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์109 ซึ่งเป็นองค์พระที่ตั้งใจสร้างขึ้น ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งภาพที่ปรากฎขึ้นนั้นเหมือน พญานาค โดยนักแสดงสาวได้ระบุข้อความว่า …

“ปาฏิหาริย์!พญานาค เสด็จมาให้เห็นเป็นบุญตาเหลือเกินค่อยๆอ่าน…จะเจอแสงธรรมที่งดงาม เมื่อข้าพเจ้า เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้และ มามี้ ตั้งจิตตั้งใจสร้าง ด้วยความรักและศรัทธาเพื่อให้มนุษย์นั้นได้มากราบไหว้**ยึดเหนี่ยวในคุณงามความดี **สวดมนตร์ **สมาธิ **เมตตา**ภาวนาการสร้าง..#พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 ของโลกด้วยความรักที่เปี่ยมล้นจากจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ คือจิตที่ปราศจากข้อแม้ จิตที่ปราศจากความสงสัยในจิตนั้น#มีเพียงแต่ความศรัทธาๆต่อพระพุทธเจ้าในจิตนั้นมีเพียงแต่ความศรัทธาๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่การสร้างพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่ง

ต้องมีความอดทน ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นแท้จริงต้องมีจิตที่รักแท้ ต้องมีจิตศรัทธาแท้ และที่สำคัญ ทำด้วยจิตที่สะอาดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้นในจิตนั้นมีแต่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในจิตนั้นมีแต่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาพญานาคทุกๆตระกูล จึงเมตตาได้มานิมิต ข้าพเจ้าและมามี้พญานาคจะมาช่วยสานสร้างศาสนาและปกป้องพระพุทธเจ้าให้สำเร็จ และ งดงาม สมบูรณ์ตลอดถึงกัลยาณมิตรผู้ที่มีบุญที่จิตบริสุทธิ์ ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ ก็ได้เกิดขึ้นจริง เมื่อพญานาค อำนวยพร อำนวยชัย พ่อปู่พญานาค ตลอดถึงแม่ย่าพญานาค เสด็จให้เห็นเป็นบุญตา บุญตาแท้ๆ

ข้าพเจ้ารัก รักและศรัทธาพญานาคเสมอมาเพราะ สัจจะ #สัจจะสำคัญมากๆเมื่อเอ่ยมาเรานั้นต้องทำจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น รับรู้ เห็น และมีจริงเมื่อข้าพเจ้าได้ให้สัจจะไว้ ….เมื่อครั้งนั้นพญานาค ทรงเมตตาเสมอมาต่อมนุษย์ที่รักและศรัทธาพญานาค#ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ที่ไม่หวังผลใดๆตอบแทน”

หลวงพ่อทันใจองค์ที่109 ของโลก

เป็นปรากฎการณ์ที่คลายพญานาคจริงๆ ซึ่งเป็นความเชื่อของคนที่ศรัทธามาพญานาคนั้นมาอวยพร มาโปรด ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่สำหรับเฟี้ยวฟ้าวแล้ว เชื่อย่างยิ่งว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากแรงบุญที่ได้สร้างหลวงพ่อทันใจนี้ขึ้นมา

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปาฏิหาริย์นั้น ถือเป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ

ขอขอบคุณ : feawfoaw