ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถ จัดวางอย่างไรจึงจะดี และปลอดภัยที่สุด

ความเชื่อ

การเดินทางบนท้องถนนทุกวันนี้พึ่งต้องมีสติให้มาก เพราะไม่ว่าจะเป็นด้วยจำนวนรถที่สัญจรไปมาจำนวน ยังมีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องคือ อารมณ์ของผู้ขับขี่ ที่หากมีเรื่องไม่พอใจเพียงนิดเดียวก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันใหญ่หลวงขึ้นได้ ดังนั้นหลายๆ ท่านจึงเชื่อกันว่าการมีพระไว้หน้ารถเพื่อเคารพ บูชาสักองค์จึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะนอกจากพระท่านจะช่วยเตือนสติเราได้ ท่านยังช่วยคุ้มครอง คุ้มภัยให้กับคนที่โดยสารมาในรถอีกด้วย

แต่ก็ยังมีเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องก็คือการตั้งพระไว้ในรถนั้นควรวางอย่างไร ควร หันหน้าเข้า หรือ หันหน้าออก ถึงจะถูกต้อง?

บางคนเลือกตั้งwระหันหน้าเข้า โดยให้เหตุผลว่าwระท่านจะเฝ้ามองและเตือนเราหากเราประมาท แต่ถ้าหันหน้าออกจะเป็นลางไม่ดี เพราะเหมือนรถแห่งาน ศ w บางคนเลือกตั้งwระหันหน้าออกโดยให้เหตุผลว่าwระท่านจะคอยดูหนทางให้ ไม่ควรหันหน้าเข้าเพราะท่านจะมองไม่เห็นภัย นอกจากนี้ยังมีคนบางกลุ่มให้เหตุผลว่าจะหันไปทางหน้ารถหรือหันเข้าในรถ ไม่ใช่สิ่งสำคัญของการวางwระไว้ในรถ ขอเพียงวางไว้จุดไหน หรือ หันไปทางไหนก็ได้ ที่ตัวเราสามารถมองเห็นก็พอ

นอกจากการวางหันหน้าเข้าหรือออกแล้วยังมีเรื่องสำคัญอื่นๆ อีก ดังนี้

ขนาดของเครื่อง บู ช า

ควรเลือกขนาดสิ่งของที่มา บู ช า ในรถไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปนัก เพราะถ้ามีขนาดใหญ่ไม่ว่าจัดวางตรงไหนก็ทำให้เกิดจุดบอดการมองเห็น และทำให้ความรู้สึกอึดอัดภายในรถได้นะจ๊ะ

การวางwระหน้ารถให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

ถือเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานกับ การตั้งwระในรถ ควรหันหน้าเข้าหรือออก ซึ่งพี่หมีเคยสังเกตุและถามคนใกล้ตัวที่ขับรถ ปรากฎว่า เขามักจะวางwระหันหน้าเข้ามาในรถด้วยเหตุผลที่ว่า เวลาเราขับรถจะได้มองเห็นwระและช่วยในการเตือนสติเราให้ไม่ประมาท แต่ตามหลักฮ้วงจุ้ยแล้วการหันหน้าwระเข้ามาในรถ จะเจอเหตุการณ์เรื่องของความสัมพันธ์ต่อคนในครอบครัวในทิศทางที่ไม่ดี กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ ฉุนเฉียวง่าย จึงควรตั้งwระหันหน้าออกเพื่อให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง

ตำแหน่งการจัดวาง

การตั้งwระหน้ารถเป็นที่นิยมกันมาก ซึ่งควรจัดวางในตำแน่งที่ไม่บดบังสายตาของผู้ขับ หรือทำให้เกิดจุดบอดตอนขับรถมากขึ้น

การติดตั้งให้แข็งแรง

เพื่อไม่ให้เกิดการหลุด หล่น ระหว่างการขับรถ เพราะบางครั้ง สิ่งของ บู ช า ที่หล่นลงมาอาจขัดเบรก นำพาไปสู่อุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้

ควรหลีกเลี่ยงสิ่ง บู ช า ที่ใช้แขวน

เนื่องจากการแขวนตรงกระจกมองหลังนั้น เมื่อเวลาที่เราเลี้ยวรถ หรือขับรถไปบนพื้นถนนไม่เรียบ จะทำให้สิ่ง บู ช า ที่แขวนอยู่เกิดแกว่ง ทำลายสมาธิการขับรถ

ไม่ควรมีมากเกินไป

หลายๆ ท่านมีสิ่งของที่เคารwศรัทธากันมากมายหลายชิ้น ก็เลยวางเต็มหน้าคอนโซลรถ แถมยังมี เ ค รื่ อ ง ร า ง แขวนเต็มกระจกมองหลังเสียอีก หากมีมากเกินไปจนไม่สามารถจัดท่าทางการขับรถ หรือไม่สามารถนั่งขับรถได้อย่างผ่อนคลายแบบนี้ ระวังร่างกายจะเกร็ง และเกิดอาการ ป ว ด ที่ส่วนต่างๆ ตามมานะจ๊ะ

เพราะสิ่งสำคัญของการ บู ช า สิ่งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ หน้ารถก็คือ ใช้สำหรับเตือนสติผู้ขับรถไม่ให้ประมาท ไม่ใช่วางไว้เพื่อคุ้มครองให้เรา ป ล อ ด ภั ย ดังนั้น เมื่อเรามีสติ ไม่ประมาท ก็เท่ากับว่าเรามีธรรมะประจำใจ ก็จะกลายเป็น wระ พุ ท ธ คุณ wระธรรมคุณ wระสังฆคุณ คอยคุ้มครองเราเองนะจ๊ะ

ข้อควรระวังการตั้งwระไว้หน้ารถ

1. ไม่ควรให้ขนาดwระใหญ่เกินไป

2. ไม่ควรไว้ทับตำแหน่ง AIR BAG

3. ไม่ควรวางบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ “สติ” ค่ะ ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจต่อกันนะคะ