การได้ดูแลพ่อแม่ เท่ากับว่าคุณได้ทำบุญครั้งใหญ่ที่สุดแล้ว

สาระน่าอ่าน

“พ่อแม่” ถูกเปรียบให้เป็นดั่งพระในบ้าน ที่ถือว่าควรค่าแก่การเคารพกราบไหว้มากที่สุด ดังนั้นหากลูกๆ บ้านไหนที่ยังมีโอกาสได้ดูแลท่านแล้วหล่ะก็นั่นถือได้ว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่มากๆ และผลบุญที่จะได้รับนั้นย่อมมหาศาลเช่นกัน

การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ โดยการตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา นั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.) หากท่านล่วงลับไปแล้ว ควรจัดพิธีศ พ ให้ท่านและควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

2.) หากท่านมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่านแก่ชรา และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่านยามท่านเจ็บป่ ว ยแลไม่ไหว

คราวนี้ใครหากทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็นอย่างมากหากเทียบกับพระคุณที่มีต่อเราฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวทีและสมองพระคุณทั้งหมดนี้โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้

1.) ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

2.) ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้

3.) ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้

4.) ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

และการควรจะศรัทธาในเ รื่ อ งของการรั กษ าศีล การให้ทาน และการทำสมาธิ ให้เป็นประโยชน์โดยตรงที่เป็นประโยชน์ทั้งพ่อแม่และตัวเอง ทั่้งในภพนี้และภพหน้า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพาน โดยอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ ดังนี้

1.) ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

2.) ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

3.) ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4.) ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5.) ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6.) ทำให้แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

7.) ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รั กษ าผู้ที่ทำ

8.) ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9.) ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10.) ทำให้มีความอดทน

11.) ทำให้มีความสุข

12.) ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

ไม่ว่าเราจะทำดีกับคนอื่นยังไง แต่มองกลับมาในบ้านแล้วพ่อแม่ถูกละเลย มันก็เป็นการยากมากๆ ที่คนภายนอกจะคิดว่าท่านเป็นคนดี จงอย่ามองข้ามบุคคลที่สำคัญที่สุดใกล้ตัวเรา ขอจงปรนนิบัติ ตอบแทนคุณท่านในวันที่เรายังมีโอากาส และหากตอนนี้ท่านยังมีโอกาสเชื่อเถอะว่าท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากๆ แล้ว