ปลูกแล้วร ว ย ว่าน มงคลประจำวันเกิด เสริมบุญบารมี โชคล าภ

เรื่องเด่น

โบราณบอ กไว้ ปลูกว่าน มงคล ให้ตรงกับวันเกิด จะช่วยเสริมให้ด ว งชะต าราบรื่นสุดๆ โดยวันนี้เราขอนำเสนอ การปลูกว่าน มงคลต ามวันเกิด ซึ่งเป็นความเชื่อโบร่ำโบราณในเรื่องของการเสริมด ว งชะต า หากใครที่กำลังมีปัญหาลองหามาปลูกไว้กันนะ คนเกิดวันไหนปลูกว่านอะไร ไปดูกันเลย

สำหรับคนเกิดวันเสาร์คือ ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

ซึ่งปลูกไว้ตรงบริเวณไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย ปลูกในวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะช่วยเสริมให้มีความมั่นคง ร่ำร ว ย ดึงดูเงินทองเข้ามาในบ้าน มากขึ้น มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

สำหรับคนเกิดวันศุกร์คือ ว่านสี่ทิศ

และควรปลูกไว้หน้าบ้านในวันขึ้น 9 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโม พุทธายะ 3 จบ ต้นว่านนี้จะช่วยในเรื่องเ ม ต ต าม ห า นิ ย ม ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีคือ ว่านธรณีสาร

โดยจะเอาไปปลูกในมุมไหนของบ้านก็ได้ ปลูกในวันพระขึ้น 3 – 15 ค่ำ และท่องคาถาว่า พุทธัง ธัมมัง สังฆัง นำโชค 3 จบ จะเป็นการเรียกโชคดี มีบารมีสูง เรียกโชคลาภ เงินทองเข้ามา การงานดี มีความเจริญก้าวหน้า

สำหรับคนเกิดวันพุธ คือ ว่านเสน่ห์จันทร์ขาว

ซึ่งจะปลูกไว้ด้านไหนของบ้านก็ได้ โดยให้ปลูกในวันพฤหัสบดีขึ้น 3 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ จะช่วยในการเสริม เ ม ต ต า ม ห า นิ ย มให้กับตนเอง

สำหรับคนเกิดวันอังคารคือ เ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก

และควรปลูกเอาไว้หน้าบ้าน ปลูกในวันอังคารหรือพฤหัสบดีวันขึ้น 4 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 จบ จะช่วยเสริมด ว ง เรียกโชค ลา ภ ความเป็น มงเป็นคล เรียกเงินทองเข้ามา หนุนให้ร่ำร ว ยยิ่งขึ้น

สำหรับคนเกิดวันจันทร์ คือ ว่านสี่ทิศ

ควรจะปลูกบริเวณทางเข้าหน้าบ้าน ในวันพฤหัสบดีในวันขึ้น 9 – 15 ค่ำ และอ ย่ า ลืมท่องคาถา เห็นหน้า ว า จ า เ อ็ นดู คือ นะโมพุทธายะ 3 จบ เพียงเท่านนี้ก็เสร็จแล้ว ว่านจะช่วยเรียกโชค เสริม ด ว งช ะ ต าให้กับคนปลูก การงานราบรื่น ทำอะไรก็ดีไม่ติดขัด

สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ คือ ว่าน มหาลาภ

เหมาะจะปลูกไว้ในหน้าบ้านในช่วงวัน พ ร ะ ขึ้น 6 – 15 ค่ำ พร้อมกับท่องคาถา มหาลาโภคะ วันตุเม 3 ครั้ง จะทำให้ชีวิตได้เจอสิ่งดี ๆ มีเงินทอง โชคลาภต่าง ๆ ไหลเข้ามาไม่ข า ดสายเลย มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือ

ว่านแต่ละชนิดนั้นหาไม่ ย า ก และร า ค าไม่แพงอีกด้วย สามารถหาซื้อมาปลูกต ามร้านขายต้นไม้ทั่วไปเลย หรือบางคนก็อาจจะมีคนข้างบ้านปลูกอยู่จะไปขอซื้อขอแบ่งกับเขามาก็ได้

ที่มา horoscopedaily99