คนเกิด 4 วันมีเกณฑ์ได้โชคหลักล้าน ชีวิตจะประสบความสำเร็จ (มีวิธีทำบุญเสริมดวง)

ความเชื่อ

คนเกิดวันจันทร์

การงานก้าวหน้าไปเรื่อยทำให้มีเงิuใช้เยอะขึ้น ทรัพย์สิ นเยอะขึ้นร่ำร วยชีวิตดีมีความสุข หากเจอคนขายล็ อตเตอรี่มาเร่ขๅยใกล้ห้างสร รพสินค้ า ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ

ดว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงินเอาไปใช้ห นี้ใช้สิน ชีวิตไม่ต้องติดค้างใครอีกแถมมีเงิ นเหลือเก็บก้อนโต และดว งชะต าท่านยังมีเกณฑ์ที่ดี ที่ดวงชะตาหนุน

ดวงให้มีทรัพย์ มีมรดกมีบ้านมีรถพ้นเครา ะห์หมดเรื่องไม่ดี มีแต่โชคดีวิ่งเข้ามาในชีวิตรัวๆ ทั้งนี้ทั้งนั้โนดยร วมของท่านที่เกิ ดในวันพฤหัสบดี จะได้โชคลา ภอย่างแน่นอน

วิธีทำบุญเสริมดวง เนื่องจากเป็นคนอ่อนโยนและชอบวิตกกังวลง่าย ดังนั้นจึงควรทำบุญเพื่อให้ตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง โดยการถวายผ้าไตรจีวร และสังฆทานหรือภัตตาหารเพล เพื่อให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง การงานและการเงินคล่องตัว

คนเกิดวันพุธ

 

ชะตาชี วิตจะโดดเด่นในเรื่ องของหน้าที่การงาน ผู้หญิ งผิวขาวมีบุคลิกดีจะนำความโ ชคดีมาให้กับคุณแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเ สี่ ยงโชค หากเจอคนข ายล็อตเตอรี่ที่เร่ข ายใกล้อนามัยหรือสถานพย าบ าล ลองหยิบสักใบดว ง

ท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสน มีเงิ นก้อนโตเก็บในบัญชี มีเงิ นดาวน์รถหรือเอาไปโปะค่ างวดรถหมดห นี้หมดสินได้ หากมีคว ามเชื่ อในเรื่ องของโ ชคชะต าต ามวันเกิ ด

วิธีทำบุญเสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางวัน ไปไหว้พระประจำวันเกิดคือปางอุ้มบาตร และทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการ คนที่ลำบากตกทุกข์ได้ย ากในด้านต่างๆ และร่วมถวายหรือร่วมทำหนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์

วิธีทำบุญเสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางคืน ให้ไปไหว้พระประจำวันเกิด ปางป่าเลไลย์ และไปทำบุญด้วยการถวายย าดม ย าหอม พัดลม เครื่องเสียง ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขย ายเสียงต่างๆ พร้อมทั้งไปบริจาคและทำบุญให้กับหน่วยงานหรือมูลนิธิที่เกี่ยวกับช่วยคนที่ลำบา ก จะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นได้

คนเกิดวันศุกร์

 

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อ ย เพราะมีคนคอ ยช่วยเหลือ มีคนคอ ยสนับสนุน รวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ก็คอ ยช่วยเหลืออ ยู่เหมือนกันและสิ่งที่ข า ดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย ามในการในการทำความดี

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองมีโอ กาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยและทำงานกับคนต่างถิ่นมีโอ กาสจะประสบความสำเร็จสูง มีแววได้เงิ นหลักล้านปลดห นี้ปลดสินและมีทรั พ ย์สินร่ำร วย

วิธีทำบุญเสริมดวง ควรทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน ละเว้นการฆ่าสัตว์ต่างๆ และหมั่นทำบุญด้วยการทำสมาธิ ถือศีลกินเจให้วันเกิด และไปไหว้พระแม่อุมาเทวีด้วยดอกกุหลาบ หรือไหว้พระประจำวันเกิด ซึ่งก็คือปางรำพึง ก็จะทำให้ชีวิตคล่องตัว สิ่งต่างๆ ราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรค

คนเกิดวันพฤหัส

 

คุณจะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดี อาจเป็นเจ้านายในที่ทำงานหรือเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่เข้ามาสนับสนุน ให้แนวทางที่ดีในอาชีพและการงานของคุณ

มีโอ กาสจะได้รับข่าวดีจากการลงนามว่าจ้ างจะเกิ ดความสำเร็จในการค้ าหรือ การค้ าข า ยกับชาวต่างชาติแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลา ภจากการเสี่ ยงโ ชค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ผอมสูงมาเร่ขายแล้วยื่นล็อตเตอรี่ใบสุดท้าย ให้รับไว้อ ย่าปฎิเสธ ดวงท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกราง วัลหลักแสนถึงหลักล้านเอาเงิ นนั้นไปตั้งตัวปลดห นี้ปลดสินมีเงิ นซื้อรถมีเงิ นปลู กบ้านหลังใหญ่คร อบครัวมีความเป็นอ ยู่ที่ดีไม่ลำบา กอีกต่อไป

วิธีทำบุญเสริมดวง ปกติคนเกิดวันนี้มักเป็นคนดวงดี ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ชีวิตราบรื่น ควรทำบุญเสริมดวงให้ผู้ใหญ่รักและเมตตา โดยการสวดมนต์บ่อยๆ ถวายค่าน้ำค่าไฟ ถวายผ้าไตรจีวร