4 อันดับ คนดวงดี ประจำเดือน กันย ายน 2564

ดูดวง

4 อันดับ คนดวงดี ประจำเดือน กันย ายน 2564
โดย อ.นำ เสขบุคคล  มาดูกันว่าปีเกิดของคุณจะอยู่อันดับไหน

 

อันดับที่ 1

ท่านที่เกิด ปีมะเมีย และ ปีระกา จะโชคดีทั้งหน้าที่การงาน การเงิน และความรัก มีโอกาสจะมีโช คลาภ ได้รับรางวัล ได้เงินจากการลงทุน การเสี่ย งโชค มีโชคจากเพศตรงข้าม หรือจะโชคดีทางด้านความรัก

อันดับที่ 2

ท่านที่เกิด ปีฉลู  ปีวอก และ ปีกุน ทั้ง 3 ปีนักษั ตร นี้จะโช คดีเกี่ยวกับการงานและความรัก งานก็รุ่ง ความก็รักดี แต่จะมีให้เสียเกี่ยวกับการเงิน เนื่อ งจากมีเหตุใช้จ่ายมากเก็บเงินไม่อยู่

อันดับที่ 3

ท่านที่เกิด ปีชวด ปีมะเส็ง ปีมะแม และปีจอ ชีวิตอาจมีปัญห าติดขัดกระท่อนกระแท่น ทุกขลาภ ระวังอย่าใจร้อ น หมั่นทำบุญสว ดมนต์ และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท

อันดับที่ 4

ท่านที่เกิด ปีขาล ปีเถาะ และ ปีมะโรง ต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง อย่าทำอะไรที่ผิดศี ลผิดกฎห มาย หมั่นสวดม นต์เจริญภาวนา เพราะในช่วงนี้จะมีเรื่องขัดข้อ งขัดเคือ ง ขาดสภาพคล่อ งทางการเงิน