วันเกิดของคนดวงแข็ง เทพคุ้มครอง ลางสังหรณ์แม่นยำ

ความเชื่อ ดูดวง

หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หมอดูชื่อดังของเมืองไทย เผย 4 วันเกิดของคนดวงแข็ง เทพเทวดาคุ้มครอง ลางสังหรณ์แม่นยำ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หมอดูชื่อดังของเมืองไทยได้มีการโพสต์ข้อความ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม ดูดวงฟรีแก่ทุกท่าน ระบุว่า 4 วันเกิดดวงแข็ง เทพเทวดาคุ้มครอง ลางสังหรณ์แม่นยำ

ได้แก่คนที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริย าบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า
พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

คนเกิดวันอังคาร พระประจำวันอังคารได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสย าสน์ หรือ ปางปรินิพพาน ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริย าบถ นอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

คนเกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวันพฤหัสบดี ได้แก่ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ ลักษณะพระพุทธรูป: พระพุทธรูปอยู่ในพระอริย าบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

และคนเกิดวันเสาร์ พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในพระอริย าบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญ านาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแ ผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

ขอบคุณข้อมูล   หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม