แม่นมาก เส้นโค้งในลายมือ บอกตัวตน

สาระน่าอ่าน

เรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คู่คนไทย ดูไว้ไม่เสียหลายจ้า การดูเส้น ล า ย มื อ ไม่ว่าจะอ ย า ก เ ช็ ค ตัวตนตัวเอง หรืออ ย า กรู้ตัวตนของคนอื่นเพียงแค่ดูเส้น ล า ย มื อ ก็สามารถบอกตัวตนที่ ซ่ อ น ไว้ได้

เส้นโค้งสิ้นสุดที่นิ้วกลาง

คุณคือคนที่เต็มด้วยความสามารถ พึ่งพาตัวเองได้ดี และมีความคิด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ในด้านการทำงาน คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือประสบความสำเร็จทางการงานใน ระ ดั บ แถวหน้าได้ด้วยความฉลาด และตรรกะที่ชัดเจน เมื่อคุณตั้ง เ ป้ า หมายอะไรสักอย่าง

เส้นโค้งสิ้นสุด ที่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง

ในสายตาของคนรอบข้าง คุณคือคนที่จิตใจอ่อนโยน และเห็น อ ก เห็นใจคนอื่น คนรอบข้างเอ่ยปากขอความ ช่ ว ย เหลือขึ้นมา ต่อให้คุณยุ่งแค่ไหนคุณก็ยินดียื่นมือเข้าไป ช่ ว ย เหลือคุณเป็นคนที่ ไว้วางใจได้

เส้นโค้งสิ้นสุดที่นิ้วชี้

บุคลิกอ่อนไหว มีจินตนาการความฝัน ม า ก ม า ย และมีความคิด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ เป็นเลิศ คุณมีเซ้นส์รับรู้สิ่งต่างๆปรับตัวเก่ง เข้ากับใครก็ได้

ส้นโค้งสิ้นสุด ที่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโป้ง

คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อสิ่งต่างๆและมีความพ ย า ย า มสูงด้วยเช่นกัน เพราะคุณเชื่อว่าความพ ย า ย า มอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นถึงแม้จะประสบความสำเร็จดีในเรื่องอื่นๆ แต่ในเรื่องคน กลายเป็นมักโดนเอาเปรียบ เพราะคุณมักจะยินดี ช่ ว ย คนอื่น

ขอบคุณที่มาข้อมูล chidbann