รวบแล้ว ดาริล ที่ด่านตม.ภูเก็ต

เรื่องเด่น

เรื่องราวจากกรณี ดาริล ยัง สามี ซาร่า ที่มีชื่อเ อี่ ย ว ค ดี ฟ อ เ ร็ ก ซ์ ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ม.ค.66 กองค ดี ธุ ร กิ จ กา ร เ งิ น น อ ก ร ะบบ กรมสอบ ส ว นค ดีพิเศษ DSI ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกอ ง ค ดี ธุ ร กิจ ก า ร เงิ น น อ กร ะบบ ดีเอสไอ บอกว่า นายดาริล ยัง ชาวสิงคโปร์ ผู้ต้องหาค ดีฉ้ อโ ก งประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญของคดีลงทุนแชร์ฟ อเ ร็ กซ์ 3 ดี ซึ่งหล บห นี ออกนอกประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ต.ค.65 ก่อนเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งว่า

ล่าสุดเจ้าหน้าที่กรม สอ บสวนค ดีพิ เศ ษได้รับการประสานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ประจำจังหวัดภูเก็ต ว่าสามารถรวบนายดาริลได้ที่ ด่าน ตม.จ.ภูเก็ต เรียบร้อยแล้ว จากนี้จะประสานนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กรมสอบส วนค ดีพิเศษต่อไป

ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ติดต่อไปหาผู้จัดการของซาร่า ภรรยาของนายดาริลและทนายแล้ว ให้มามอบตัว แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นวันนัดรับทราบข้อกล่าวหาที่ผู้ต้องหาไม่มาพบตามนัดหมาย เป็นเพราะว่า เจ้าตัวยังติดปัญหาเรื่องหลั กทรั อพย์ประกั น ตั ว