เลขหลวงพ่อคูณ วันละสังขารครบรอบ 6 ปี

วันนี้แล้ว เป็นวันประกาศรางวัลประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้ว แต่ส่วยใหญ่อาจจะหาซื้อได้บ้างไม่ได้บ้าง หรือหากมีใครที่ยังไม่มี วันนี้ทีมงาน ก็ได้นำมาฝากกันอีกเช่นเคย เป็นเลขวันครบรอบ 6 ปี ละสังขารของหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณ   หลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณ   วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 วันครบรอบ 6 ปี ละสังขารของหลวงพ่อคูณ ลองดูกันครับ หากยังไม่อั้นก็จัดไป เผื่อจะได้เฮงเฮง รวยรวย แต่ก็ต้องดูกันดีๆใช้เงินกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

Continue Reading

3 วันเกิ ดดว งได้รับโช คใหญ่

วันจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเ งิ น การลงทุน ก็จะได้รับผลกำไรคุ้มค่ า กิ จก ารรุ่ งเรือ งเ งิ นทองไหลมาเทม า แต่อย่าลงทุ นจ นเกินกำลังความสามารถของตนเอง เพราะคุณจะหมุ นเ งิ นไม่ทัน ความเ ค รี ย ดจะตามมา งานก้า วหน้ า หม ดเดือ นนี้ มีเกณฑ์ไ ด้เลื่อ นขั้นเลื่อ นตำแหน่ ง วันเสาร์ จะได้เ งิ นก้อนโตที่คๅ ดไม่ถึงเข้ามา การลงทุ นไม่ว่าจะน้อ ยใหญ่ สิ่งสำคัญคือ อย่าโล ภ เพราะจะนำไปสู่การได้ไ ม่คุ้ มเสี e งานจะรุ่งเรือง มีโชคได้รับผิดชอบงานชิ้ […]

Continue Reading

ปลูกแล้วร ว ย ว่าน มงคลประจำวันเกิด เสริมบุญบารมี โชคล าภ

โบราณบอ กไว้ ปลูกว่าน มงคล ให้ตรงกับวันเกิด จะช่วยเสริมให้ด ว งชะต าราบรื่นสุดๆ โดยวันนี้เราขอนำเสนอ การปลูกว่าน มงคลต ามวันเกิด ซึ่งเป็นความเชื่อโบร่ำโบราณในเรื่องของการเสริมด ว งชะต า หากใครที่กำลังมีปัญหาลองหามาปลูกไว้กันนะ คนเกิดวันไหนปลูกว่านอะไร ไปดูกันเลย สำหรับคนเกิดวันเสาร์คือ ว่านเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน ซึ่งปลูกไว้ตรงบริเวณไหนของบ้านก็ได้ต ามสะดวกเลย ปลูกในวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 – 15 ค่ำ และท่องคาถา นะโมพุทธายะ 3 ครั้ง จะช่วยเสริมให้มีความมั่นคง ร่ำร ว ย ดึงดูเงินทองเข้ามาในบ้าน มากขึ้น มีเงินใช้จ่ายไม่ข า ดมือ สำหรับคนเกิดวันศุกร์คือ ว่านสี่ทิศ และควรปลูกไว้หน้าบ้านในวันขึ้น 9 – 15 ค่ำ และท่องคาถา […]

Continue Reading

4 ร าศีได้ปลดห นี้ปลดสิ น

สำหรับการดูด วง ถือว่าเป็นการดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต วันนี้เราเลยนำดวง 4 ราศีนี้ที่จะรวeปลดxนี้สินได้ อั น ดั บ 4 ร า ศีธนู อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าขั้นการปລดหนี๊สิน หาแต่ว่าควຮจะต้องเหนื่อຍสักหน่อຍ เรื่ องปัญ หาการทำมาค้าขาຍ แต่ก็ບอกไว้เลยว่ายังไงยังไงด ว งของคุณก็ จะได้ป ລดหนี๊อย่างแน่นอน หากแต่คุณต้องขยันทำมาหากิ นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การกอບโกຍเงิ น ในช่วงนี๊จะทำให้คุณได้รับทรั พย์แບບไม่ทัน คๅดคิด อั น ดั บ 3 ร า ศี สิ งห์ ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่า ชีวิตยังไม่ค่อยปรัບตัวดีขึ้นสักเท่าไหร่ หยิບจับอะไรไปก็จะเหมือน จะคว้าน้ำเหລวทิ้งไว้หรือแต่ภาຮะหนี๊สิน ที่ไม่ต้องບຮຮຍาຍมาก แต่ทว่าด ว งของคุณก็เริ่มเปลี่ຍนไปแล้วจนติดอันดับของผู้ที่ปລดห นี๊สินในช่วงนี๊เตรียมพບกับข่าวดีได้เลຍ อั น ดั […]

Continue Reading

4 วันเกิด เงินเข้ๅเยอะจนตั้งตัวได้

จากนี้ไปจะโชคดี เพราะ เป็นปีแห่งการรับทรัพย์จะได้จับเงินแสนเงินล้ๅนของคนที่เกิดวันต่อไปนี้ คนเกิดวันเสาร์ ชีวิ ตมักจะต้องโ ล ดโ ผ น ตั้งแต่เด็ก ๆ ต้องดิ้ น ร น แต่สิ่งนั้นจะเป็นวิช าชีวิ ต ที่จะทำให้ชีวิ ตคุณก้าวหน้าเลยทำให้มักมีความรู้มากกว่าคนอื่น หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิ ตอย่ างไม่ค าดฝัน   คนเกิดวันพุธ ะเ สี ย โอกาสหลายๆอย่ างไปเพราะคำพูด ที่อาจไม่ได้ไ ต ร่ต ร องให้ดี ต้องระวังให้มาก พูดแล้วคิดที่หลังทำให้หลายคนที่คุยด้วยถ้าไม่เข้าใจในตัวเขาแล้วอาจไม่พอใจ มีเกณฑ์ดวงดีมีโอกาสใด้ล าภลอยก้อนใหญ่ ทะเบียนรถใกล้ตัวจะให้โชค   คนเกิดวันศุกร์ วาสนาดี มีบุญสะสมติดตัวมาก็ไม่น้อย เจออะไรหนักๆมาสุดท้ายก็มักจะผ่านไปได้ เป็นด ว งชะต าตกน้ำไม่ไ ห ลตกไ ฟไม่ไ […]

Continue Reading

หนุ่มถวายพระพุทธชินราชทองคำ หน้าตัก 29 นิ้ว ชาวบ้านแห่ส่องทะเบียนรถ เชื่อให้โชคแน่!

ใกล้ถึงวันเสี่ยงโชคเข้ามาแล้วหลายท่านคงมีหลายหมายเลขอยู่ในใจ แต่สำหรับชาวบ้าน ต.ชะอวด อ.ชะอวด แล้วหล่ะก็ต่างเชื่อว่าการที่มีผู้ใจบุญนำ “พระพุทธชินราชทองคำ” มาถวายที่วัดเขาพระทอง นั้นต้องให้โชคกับชาวบ้านแน่นอน ซึ่งล่าสุด ที่วัดเขาพระทอง หมู่ 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช มีการประกอบพิธีมหาพุทธา – เทวาภิเษก หัวนะโม และแหวนหัวนะโม “รุ่นพิเศษสร้างโบสถ์ วัดเขาพระทอง” โดยมีนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ หรือ “โกหว่าส่าน” คหบดีใหญ่ใจบุญอำเภอทุ่งสง เป็นประธาน รวมทั้งชาวบ้านทั้งในพื้นที่ ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยว แห่เดินทางร่วมพิธีอย่างคึกคัก พร้อมเช่าบูชาแหวนหัวนะโม – หัวนะโม เป็นเครื่องรางของขลัง เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าแหวนหัวนะโม วัดเข้าพระทอง ที่ผ่านการปลุกเสกตามพิธีกรรมโบราณ สามารถปัดเป่าโรคร้ายไวรัสโควิด–19 ตามความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อ 700 ปี ที่มีความเชื่อว่าหัวนะโม สามารถปัดเป่าโรคร้าย โรคอหิวาห์ โรคห่า ที่ระบาดให้หายไปได้ นอกจากนี้ในพิธีปลุกเสกเมื่อวานนี้ เกิดปรากฏการอัศจรรย์ธรรมชาติ เมื่อเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดเหนือพิธีกรรมศาสนาพราหมณ์ และยังปรากฏภาพที่สร้างความฮือฮา ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาพ “พระเจ้าตากสินทรงม้าศึก” […]

Continue Reading

เจ้าของบ้านติดป้ายเตือน!! ไม่มีคนอยู่บ้าน หากได้ยินเสียงอะไรให้ทำสิ่งนี้

ป้ายเตือนที่เรามักพบเห็นติดไว้ที่หน้าบ้านส่วนใหญ่ น่าจะเป็น “ระวังสุนัขดุ” ใช่ไหมคะ แต่ล่าสุดมีผู้โพสภาพถ่ายป้ายเตือนที่เพื่อนบ้านติดไว้ที่ทำให้หลอนไปตามๆ กัน โดยป้ายเตือนได้ระบุข้อความว่า… “เรียนเพื่อนบ้านทุกคน บ้านนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้ว หากท่าได้ยินเสียงรบกวน กรุณาสวดมนต์และแผ่เมตตา” ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาต่างรู้สึกขนลุก และชวนคิดได้ว่าการที่เจ้าของบ้านย้ายออกไปนั้น เพราะได้เจอกับอะไรแปลกหรือเปล่า งานนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยทีเดียว ดีนะที่บอกไว้ก่อน ความคิดเห็นของชาวเน็ต เจอข้อความแบบนี้แล้วก็คงต้องสวดมนต์แผ่เมตตากันละค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่ก็ว่าเป็นการสงบจิตสงบใจ สร้างบุญกุศลให้กับตัวเองละกันนะคะ

Continue Reading

เกิดภาพปาฏิหาริย์ ขณะ เฟี้ยว์ฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่ 109 ของโลก

เป็นที่ทราบกันดี สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดี “เฟี้ยวฟ้าว” ที่เดินทางสายความเชื่อมานานและมักจะมีการโพสต์เรื่องความเชื่อหรือสิ่งแปลกๆ ที่เกิดขึ้นตลอด โดยล่าสุดได้โพสต์ภาพ ภาพปาฏิหาริย์ ขณะเฟี้ยวฟ้าว ไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์109 ซึ่งเป็นองค์พระที่ตั้งใจสร้างขึ้น ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่งภาพที่ปรากฎขึ้นนั้นเหมือน พญานาค โดยนักแสดงสาวได้ระบุข้อความว่า … “ปาฏิหาริย์!พญานาค เสด็จมาให้เห็นเป็นบุญตาเหลือเกินค่อยๆอ่าน…จะเจอแสงธรรมที่งดงาม เมื่อข้าพเจ้า เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้และ มามี้ ตั้งจิตตั้งใจสร้าง ด้วยความรักและศรัทธาเพื่อให้มนุษย์นั้นได้มากราบไหว้**ยึดเหนี่ยวในคุณงามความดี **สวดมนตร์ **สมาธิ **เมตตา**ภาวนาการสร้าง..#พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 ของโลกด้วยความรักที่เปี่ยมล้นจากจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ คือจิตที่ปราศจากข้อแม้ จิตที่ปราศจากความสงสัยในจิตนั้น#มีเพียงแต่ความศรัทธาๆต่อพระพุทธเจ้าในจิตนั้นมีเพียงแต่ความศรัทธาๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่การสร้างพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่ง ต้องมีความอดทน ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นตั้งมั่นแท้จริงต้องมีจิตที่รักแท้ ต้องมีจิตศรัทธาแท้ และที่สำคัญ ทำด้วยจิตที่สะอาดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งสิ้นในจิตนั้นมีแต่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในจิตนั้นมีแต่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อมาพญานาคทุกๆตระกูล จึงเมตตาได้มานิมิต ข้าพเจ้าและมามี้พญานาคจะมาช่วยสานสร้างศาสนาและปกป้องพระพุทธเจ้าให้สำเร็จ และ งดงาม สมบูรณ์ตลอดถึงกัลยาณมิตรผู้ที่มีบุญที่จิตบริสุทธิ์ ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ ก็ได้เกิดขึ้นจริง เมื่อพญานาค อำนวยพร อำนวยชัย พ่อปู่พญานาค ตลอดถึงแม่ย่าพญานาค เสด็จให้เห็นเป็นบุญตา บุญตาแท้ๆ ข้าพเจ้ารัก รักและศรัทธาพญานาคเสมอมาเพราะ สัจจะ #สัจจะสำคัญมากๆเมื่อเอ่ยมาเรานั้นต้องทำจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น […]

Continue Reading

จ่อคลายล็อก เวียนเทียน แห่เทียน เข้าพรรษานี้ แต่มีเงื่อนไข

“การเวียนเทียน แห่เทียน” ในวันเข้าพรรษานั้นถือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างนาน แต่ในยุคที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้เช่นนี้ การจะปฏิบัติศาสนกิจใดๆ นั้นย่อมต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ล่าสุด นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณากำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ว่า จะเป็นการนำเสนอเพื่อวิเคราะห์ในเชิงสถานการณ์ในการผ่อนปรนระยะที่ 4 จากที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงเรื่องการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ส่วนเรื่องวันหยุดชดเชยนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองยังไม่ได้เสนอประเด็นเพื่อพิจารณา มีแต่ในส่วนของกรมการศาสนาและกรมศาสนพิธี กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอเรื่องหารือถึงการเปิดให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชน สามารถปฏิบัติศาสนกิจเวียนเทียนและทำบุญในวันเข้าพรรษาได้ตามปกติ แต่ยังต้องยืนยันปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ขณะที่วันหยุดในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้ยังไปวันที่ 4, 5 และ 6 ก.ค. เหมือนเดิม ยังไม่มีการเสนอต่อ ศบค.ว่าจะให้มีการหยุดชดเชยเพิ่มเติมในช่วงต้นเดือน ก.ค.แต่อย่างใด ตอนนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีย้ำและเป็นห่วงคือเรื่องการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ส่วนการผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง จะถูกนำมาประเมินในทุกครั้งที่มีการประชุมศบค. เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินด้านสาธารณสุข ส่วนกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอหารือ ศบค. เรื่องการจัดแสดงมหรสพที่มีคนเกิน 500 […]

Continue Reading

หลังดาวศุกร์ย้าย มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง 12 ราศี

คำเตือน เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและรับฟัง เป็นการทำนาย ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ โหรชี้ชัด ได้ระบุไว้ว่า เนื่องจากดาวพระศุกร์พักรถอยกลับจับเรือนเกษตราธิบดี ณ ราศีพฤษภ ตำราครูโหรท่านบันทึกเบื้องต้นว่า “เกษตรศุกร์พฤษภสมทบตุลย์ จะมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐาน ทั้งข้าวเกลือเหลือล้นพ้นประมาณ มีถิ่นฐานบ้านนาและลาโภ เป็นที่พึ่งญาติกาได้อาศัย โดยน้ำใ จอารีดีนักโข มีความสุขเย็นใ จไ ร้ทรวงโซ ไ ม่เลโลอาภั พอับประมาณ” แต่เพราะเป็นการสถิตในวิถีการโคจรที่ไ ม่ปกติ ผลจึงยังไ ม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นัก และต่อไปนี้จะเป็นคำพย ากรณ์การเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาว 12 ราศี ราศีเมษถูกที่สุดในรอบปี! นาฬิกาเยอรมนีแท้ ลด 90% วันนี้วันสุดท้าย“อดีตธิดาช้าง” ตอบแล้ว ทำอะไรมาถึงผอมลงขนาดนี้!?ความลับที่หมอไม่อยากให้คุณรู้! ถุงใต้ตาหาย ริ้วรอยลด!ลองเลยที่บ้าน การเงินหมุนเวียนคล่องตัวมากขึ้น การลงทุนการร่วมหุ้นสร้างเป็นผลกำไร กิจกร รมที่เพียรสร้างด้วยความทุ่มเท ยอมรับแ รงกดดันแบบก้มหน้าก้มตา เริ่มให้ผลผลิตตามที่ตนเองได้ลงแร […]

Continue Reading